Hasiči

Územní odbor Teplice

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Teplice

Vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a událostech.

Sbor dobrovolných hasičů v Unčíně

Ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Sbor dobrovolných hasičů Srbice

Jsme sbor dobrovolných hasičů. Vytváříme podmínky k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry. Poskytujeme pomoc při živelních pohromách a událostech. Pořádáme kulturní akce v obci.

Srbice 112 +

Sbor dobrovolných hasičů v Moldavě

Zajišťujeme ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytujeme účinnou pomoc při mimořádných událostech. Provádíme likvidace požárů a technických havárií. Zabýváme se také pořádáním kulturních akcí a prací s mládeží.