Komunální a technické služby • okr. Teplice a okolí

Kontejnerové a odtahové služby – Petr Novák

Kontejnerové a odtahové služby – Petr Novák

Ekologická likvidace autovraků, kontejnerový odvoz komunálního odpadu a suti, pronájem kontejnerů do 5 tun, vyklízení nemovitostí, odvoz železa, barevných kovů a autobaterií, prodej písku, štěrku, mulčovací kůry, prodej dřeva, bourací …

Školicí a výcvikové středisko Lezectví.cz

Školicí a výcvikové středisko Lezectví.cz

Služby BOZP se zaměřením na pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Jedná se o kurzy pro výškové práce, prodej OOP proti pádu, revize OOP a další služby. Jsme autorizovaným subjektem pro zkoušky profesních kvalifikací 39-010-H – „Technik pro …

Městské technické služby Bílina

Provoz technických služeb. Zajištění svozu a třídění odpadu, vysypávání odpadkových košů, zametání ulic či likvidaci černých skládek. Provádění údržby zeleně, komunikací a veřejného osvětlení. Realizace sekání, kácení i řez stromů a keřů či estetické úpravy …