Odvoz odpadních vod • okr. Teplice a okolí

MIVAB – Miroslav Šváb

MIVAB – Miroslav Šváb

Kompletní servis kanalizací: havarijní služba, sání a odvoz fekálií z jímek, septiků i žump, kamerové prohlídky kanalizací, vysokotlakové čištění a opravy, zmapování závad.

GUTRA s.r.o.

GUTRA s.r.o.

Poskytujeme čištění a monitoring kanalizačního potrubí a šachet: tlakové čištění kanalizace dešťové, splaškové a průmyslové, čištění kanalizačních vpustí a dešťových svodů, čištění nadzemních a podzemních jímek a lapolů, čištění a vymývání cisteren …

17 kmMost - Velebudice, Dělnická 15 + pobočka

ANKRA - FEKÁLNÍ VŮZ

Provádíme tlakové čištění kanalizace a potrubí. Vyvážíme septiky, tukové lapoly, jímky, kaly, žumpy, nádrže, kanalizační šachty.

W.T.M. spol. s r.o.

W.T.M. spol. s r.o.

Průmyslové čištění pomocí vysokotlakých agregátů (i horkovodní provedení) – 300 bar, 1 500 bar a 3 000 bar, vysátí a odvoz lapolů, septiků a žump (včetně vyčištění), provádíme analýzu látek, čištění kanalizace, potrubí, provozních jímek, čerpání …

OTEVŘENO (nonstop)

Sojka Transport s.r.o.

Zpracováváme pro Vás všechny stupně znečištění fekálií z vašich jímek, septiků a žump a také vysokotlaké čištění kanalizace. Služby poskytujeme pro okres Chomutov, Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří a Krušné Hory. Nabízíme odvoz a likvidaci těchto fekálií …

VH AUTO, s.r.o.

VH AUTO, s.r.o.

Nabízíme vývoz jímek, žumpy, kalů a odpadních vod, vyvážení septiků, možnost naložení a odvozu suti, odpadu a zeminy. Přivezeme velkoobjemový kontejner na domovní odpad - stavební i komunální odpad. Dovoz písku a štěrku. Vystavujeme doklad o uložení kalu na …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:00)

Antonín Kostka

Nabízím služby v oblasti odvozu splaškové vody, čištění a proplachování kanalizací, žump a septiků.

OTEVŘENO (nonstop)

Josef Raška - nakládání s odpady

Odvoz odpadních vod, fekálií, septiků a splaškové vody.