Hiporehabilitace • okr. Teplice a okolí

Arkadie, o.p.s.

Vzdělávání, sociální služby a zprostředkování zaměstnání pro zdravotně postižené osoby s cílem jejich začlenění do společnosti. Chráněné dílny – keramika, sociálně-terapeutické dílny, sociální rehabilitace, hipoterapie.

VALDEK, o.p.s.

Provozujeme hiporehabilitační centrum a poskytujeme sociální zdravotní služby. Nalezneme zde prvky fyzioterapie, která využívá třídimenzionálního pohybu koňského hřbetu. Možnost dalšího vzdělávání v oblasti přírodovědy, ekologie a občanské výuky. Nabízíme …

26 kmSlatina 11

Hiporehabilitační sdružení občanů FALCO Kladno

Provozujeme hiporehabilitační středisko handicapovaných dětí.

Duhová cesta, z.s.

Propagace holistického přístupu, se zaměřením na zooterapii, v péči o hypersenzitivní a handicapované jedince. Podpora jejich adaptability na okolní prostředí.

Jezdecká společnost Bohnice

Nabídka služeb hiporehabilitačního střediska. Mezi nejčastější diagnózy, kterým se věnujeme, patří skolióza, LMD a Morbus Down.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Česká hiporehabilitační společnost

Hiporehabilitační organizace sdružuje zájemce o tento obor a nabízí informace, kontakty a vzdělávání.

Ledovec, o.s.

Zajišťujeme podporu lidem s duševním onemocněním. Poskytujeme sociální služby a rehabilitace. Pomáháme občanům začleňovat se do společnosti. Učíme je samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti.

93 kmLedce 1

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 08:30)

Hipocentrum Jitřenka

Provozujeme hipoterapii pro děti s hendikepem a jezdecký kroužek pro děti bez hendikepu již od pěti let. Prostřednictvím volnočasových aktivit vzděláváme děti a mládež jak se zdravotními a sociálními problémy, tak i bez nich, v oblasti jezdectví, chovu …

Brzy zavírá (v 12:00)