Studijní a vědecké knihovny • okr. Teplice a okolí

Vědecká knihovna Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Provozujeme knihovnu. Půjčujeme knihy, kopírujeme a skenujeme dokumenty. Umožňujeme přístup k elektronickým bibliografickým a plnotextovým databázím.

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

Knihovna Chmelařského institutu

Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

Studijní a vědecké knihovny Teplice • Firmy.cz

www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Vzdelavaci-instit …

Na Firmy.cz najdete 42 firem v kategorii Studijní a vědecké knihovny v Teplicích a okolí. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba Knihovna Ústeckého kraje - Pobočka Klíše, Knihovna Spolku pro chemickou a hutní výrobu, Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum - Technická knihovna,...

Knihovny Teplice • Firmy.cz

www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Vzdelavaci-instit …

Na Firmy.cz najdete 43 firem v kategorii Knihovny v Teplicích. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba Regionální knihovna Teplice - Šanov, Regionální knihovna Teplice - Prosetice, Knihovna Regionálního muzea Teplice,...

Studijní a vědecké knihovny Zabrušany • Firmy.cz

www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Vzdelavaci-instit …

Na Firmy.cz najdete 42 firem v kategorii Studijní a vědecké knihovny v Zabrušanech. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba Knihovna Ústeckého kraje - Pobočka Klíše, Knihovna Spolku pro chemickou a hutní výrobu, Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum - Technická knihovna,...

Studijní a vědecké knihovny Teplice nad Bečvou • Firmy.cz

www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Vzdelavaci-instit …

Na Firmy.cz najdete 42 firem v kategorii Studijní a vědecké knihovny v Teplicích nad Bečvou. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba Knihovna Cement Hranice, Knihovna Integrované střední školy Valašské Meziříčí, Knihovna VKCI Vsetín o.p.s.,...

Studijní a vědecké knihovny Teplice nad Metují • Firmy.cz

www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Vzdelavaci-instit …

Na Firmy.cz najdete 42 firem v kategorii Studijní a vědecké knihovny v Teplicích nad Metují. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba Technická knihovna Škoda Auto, Knihovna Státního okresního archivu Kolín, Knihovna Státního okresního archivu Mladá Boleslav,...

Studijní a vědecké knihovny Osek • Firmy.cz

www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Vzdelavaci-instit …

Na Firmy.cz najdete 42 firem v kategorii Studijní a vědecké knihovny v Oseku. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba Místní lidová knihovna Kunratice, Knihovna Státního okresního archivu Rakovník, Knihovna Státního okresního archivu Kladno,...

Studijní a vědecké knihovny Kostomlaty pod Milešovkou

www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Vzdelavaci-instit …

Na Firmy.cz najdete 42 firem v kategorii Studijní a vědecké knihovny v Kostomlatech pod Milešovkou. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba Knihovna Ústeckého kraje - Pobočka Klíše, Knihovna Spolku pro chemickou a hutní výrobu, Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum - Technická knihovna,...

Severočeská vědecká knihovna – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Severo%C4%8Desk%C3%A1_v%C4 …

Historie knihovny Historie v bodech. 1945 - vznik Městské veřejné a studijní knihovny v ulici Prokopa Diviše č. 12 v Ústí nad Labem; 1946 - knihovna mění název na Ústřední knihovna města Ústí nad Labem . stěhuje se do bývalé Foustkovy kavárny v Revoluční ulici č. 4; otvírá první pobočku v Předlicích; 1949 – začíná půjčovat v budově ve Velké Hradební 49 ...

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Studijn%C3%AD_a_v%C4%9Bdec …

Budova knihovny Pohled na budovu knihovny od Severozápadu. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (The Research Library in Hradec Králové, zkratka: SVK HK) je veřejná univerzální knihovna.Svými službami a knihovními fondy zaručuje knihovna právo všech občanů na informace a zajišťuje jim rovný a neomezený přístup k těmto informacím.

Rekonstrukce depozitáře Studijní vědecké knihovny | Regionální ...

www.rra-pk.cz/projekt/rekonstrukce-depozitare

Rekonstrukce depozitáře Studijní vědecké knihovny. Projekt spočívá v rekonstrukci původního depozitáře Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Díky projektu dojde k rozšíření kapacity prostoru na ukládání nových přírůstků knihovního fondu na dalších 30 let a současně k modernizaci způsobu ochrany ...

Digitální knihovna Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové

www.facebook.com/digitalni.knihovna.svkhk/posts/ …

Navštivte skalní města Adršpach a Teplice, která jsou ideálními tipy na výlet během letních dnů. Zdroj: ČSD Hradec Králové, propagační měsíčník ředitelství státních drah v Hradci Králové...

Analýza využívání knihovnicko-informačních služeb a prostor Studijní a ...

knihovnarevue.nkp.cz/kplus-web/archiv/2022-1/inf …

[1] KŘEPINSKÁ, Veronika. Analýza využívání knihovnicko-informačních služeb a prostor Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové studenty vysokých škol. Opava, 2021. Diplomová práce. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav bohemistiky a knihovnictví. Vedoucí práce Richard Papík.

Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové - Mapy.cz

mapy.cz

Nová budova studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové byla veřejnosti otevřena 29. září 2008. O výstavbě nové knihovny bylo rozhodnuto o sedm let dříve. Na levém břehu Orlice vyrostla moderní budova s půdorysem X, která získala řadu architektonických cen. Další informace na Firmy.cz. datum založení: 1949. Přidat ...

Státní vědecká knihovna v Brně | Moravská zemská knihovna ... - MZK

www.mzk.cz/statni-vedecka-knihovna-v-brne

Domů O knihovně Publikace Státní vědecká knihovna v Brně. Jubilejní sborník. 1808–1983 : 175 let vývoje vědecké knihovny. 1883–1983: 100 let služeb veřejnosti. 1958–1983 : 25 let existence Státní vědecké knihovny. k vydání připravili Olga Jiránová a Jaromír Kubíček ; fotografie Jindřich Grepl a Amalie ...

Služby knihovnám | Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Sluzby-knihovnam.aspx

Portál buduje Studijní vědecká knihovna v Hradci Králové s dlouhodobým cílem nabídnout knihovníkům kraje v rámci metodické pomoci a regionálních služeb informace, náměty, nabídky a odkazy na jedné adrese. Správcem portálu je oddělení služeb knihovnám Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

Analýza využívání knihovnicko-informačních služeb a prostor Studijní a ...

theses.cz/id/egy27p

TITLE = {Analýza využívání knihovnicko-informačních služeb a prostor Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové studenty vysokých škol}, YEAR = {2021}, TYPE = {Diplomová práce}, INSTITUTION = {Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě}, LOCATION = {Opava},

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové - SVK HK

www.svkhk.cz/O-knihovne/O-nas-v-tisku/Clanky/Ana …

Charakteristika Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (ve zkratce SVK HK) je krajskou veřejnou univerzální knihovnou, která je zapsaná v evidenci knihoven vedené Ministerstvem kultury. Patří do národního systému knihoven a je vykonavatelem analytické, informační ...

Uživatelské testování webového sídla Studijní a vědecké knihovny v ...

knihovnarevue.nkp.cz/kplus-web/archiv/2018-01/hi …

Uživatelské testování bylo zaměřeno na empirické měření. Hlavní důvod zvolené metody pro webové sídlo Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové je snaha vyhnout se mýtu průměrných uživatelů patřící do nějaké skupiny, např. středoškoláci, vysokoškoláci a jiné (Krug, 2006, s. 110). Dle Nielsena (2012 ...