Hematologické ordinace • okr. Teplice a okolí

Krajská zdravotní, a.s.

Hematologická poradna diagnostikuje poruchy krvetvorby a zajišťuje jejich ambulantní léčbu.Vyšetřuje a léčí získané i vrozené poruchy hemostázy. Provádí vyšetření krve a kostní dřeně. Poskytuje konziliární služby pro Krajskou zdravotní i pro externí …

TeamPrevent-Santé, s.r.o.

TeamPrevent-Santé, s.r.o.

Jsme jedničkou v poskytování komplexních služeb v oblasti pracovního lékařství, bezpečnosti a ochrany zdraví, prevence požární ochrany a vzdělávání. Specializujeme se na nadstandardní zdravotní péči pro firemní i individuální klienty. Nabízíme preventivní …

ZAVŘENO (Otevírá v 07:30)

Krajská zdravotní, a.s.

Hematologická ambulance zahrnuje diagnostickou, léčebnou a konziliární péče pro hematologické pacienty.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 07:00)

Lužická nemocnice a poliklinika, a s.

Nemocnice s poliklinikou. Provoz nemocnice tvoří pět lůžkových oddělení – oddělení chirurgické, interní, gynekologicko-porodnické, dětské a tzv. ošetřovatelská lůžka. V budově se nalézá: Kardiologická …

CITYLAB spol. s.r.o.

Společnost je českým nestátním laboratorním zdravotnickým zařízením a je zaměřena na poskytování širokého spektra zdravotnických služeb. Jedná se jednak o činnost léčebně preventivní, která zahrnuje lékařské ambulantní služby, odběry vzorků a svoz vzorků do …

synlab czech s.r.o.

Ambulance alergologie a imunologie. Plicní ambulance. Hematologická ambulance. Diabetologická poradna. Interní, diabetologická a nefrologická ambulance. Ambulance sonografie. Ambulance interního lékařství. Ambulance interního …

I. interní klinika - klinika hematologie VFN a 1. LF UK

Zajišťujeme komplexní diagnostickou a léčebnou péči v celém rozsahu vnitřního lékařství, a vysoce specializovanou péči v oborech hematologie a hematoonkologie.

Ambulance klinické hematologie a transfuze

Ambulance klinické hematologie a transfuze

Poskytování diagnostické a léčebné péče pro nemocné krevními chorobami. Provádění konsiliární služby v oboru hematologie a transfuzní lékařství.

Oddělení klinické hematologie

Zajištění diagnostiky a terapie maligních i benigních krevních chorob.

76 kmPraha 1 - Vinohrady, Šrobárova 1150/50 + pobočky (64)