Ministerstvo životního prostředí • okr. Teplice a okolí

Česká geologická služba

Tvorba, úschova a poskytování nestranných expertních geologických informací pro státní správu, soukromý sektor a veřejnost.

Cenia, česká informační agentura životního prostředí

Znalecká činnost v oborech ochrana přírody a životního prostředí, ekologie a ekonomika.

Ministerstvo životního prostředí

Ústřední orgán státní správy pro ochranu přírodního prostředí, ovzduší, zemědělského půdního fondu. Dále ochrana pro dohled nad těžbou surovin a další.

Český hydrometeorologický ústav

Zřizování a provoz měřicích stanic a sítě s využíváním telekomunikačních sítí. Poskytování předpovědí a výstrah.

Úvodní stránka - Ministerstvo životního prostředí

www.mzp.cz

Ministerstvo životního prostředí společně s Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA) představují novou webovou storymapu o životním prostředí, které mapuje 30 let proměn od vzniku samostatné České republiky. Webová stránka přehledně seznamuje nejen se změnami, kterými jsme prošli v ...

Organizační struktura - Ministerstvo životního prostředí - MZP

www.mzp.cz/cz/organizacni_struktura

Organizační strukturu Ministerstva životního prostředí tvoří ministr, náměstci člena vlády, sekce, odbory a oddělení. Kliknutím na jméno příslušného zaměstnance získáte jeho kontaktní údaje, včetně e-mailu. Grafické schéma aktuální organizační struktury (PDF, 155 kB) Náměstek člena vlády – Mgr. Eva ...

Kontaktní informace - Ministerstvo životního prostředí - MZP

www.mzp.cz/cz/kontaktni_informace

Kontaktní informace. Ministerstvo životního prostředí. Vršovická 1442/65. Praha 10, 100 10. Podatelna Ministerstva životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) je pro veřejnost otevřena: Po, St 7:30 - 17:00. Út, Čt 7:30 - 16:30. Pá 7:30 - 15:00. Ústředna Ministerstva životního prostředí na telefonním čísle +420 ...

Významné krajinné prvky - Ministerstvo životního prostředí - MZP

www.mzp.cz/cz/vyznamne_krajinne_prvky

Významné krajinné prvky. Významný krajinný prvek je v § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, definován jako „ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky ...

Dotace a půjčky - Ministerstvo životního prostředí - MZP

www.mzp.cz/cz/dotace_pujcky

Dotace a půjčky. Na ochranu životního prostředí poskytujeme finanční podporu z celé řady programů, a to jak národních, tak evropských. Všechny programy vycházejí z cílů mezinárodních i národních politik v oblasti udržitelného rozvoje a životního prostředí. Mezi průřezové programy, které naplňují celou řadu ...

Ochranná pásma vodních zdrojů - Ministerstvo životního prostředí

www.mzp.cz/cz/ochranna_pasma_vodnich_zdroju

Prováděcím předpisem je vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů. Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) spravuje informační systém veřejné správy dle § 21 odst. 2 písm. c ...

Ministerstvo životního prostředí České republiky – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%BEivotn%C …

Historie. Toto ministerstvo vzniklo v roce 1990, předtím byla péče o oblast životního prostředí rozdělena mezi ministerstvo kultury, ministerstvo vnitra a ministerstvo lesního a vodního hospodářství (v rámci České socialistické republiky).Ministerstvo vnitra před sametovou revolucí neslo krátce název MVŽP – ministerstvo vnitra a životního prostředí.

Odpadové hospodářství - Ministerstvo životního prostředí - MZP

www.mzp.cz/cz/odpadove_hospodarstvi

V současnosti nakládání s odpady upravuje zákon č. 541/2020 Sb., odpadech, který je účinný od 1. 1. 2021. Zákon stanovuje práva a povinnosti osobám v oblasti odpadového hospodářství a prosazuje základní principy oběhového hospodářství, ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady ...

Hlavní stránka - CRŽP

crzp.mzp.cz/portal

Centrální registr životního prostředí (CRŽP) je informační systém veřejné správy, jehož správcem je dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy Ministerstvo životního prostředí.Provoz zajišťuje Česká informační agentura životního prostředí. Slouží pro správu a řízení vybraných referenčních a nadstavbových (doplňkových ...

Národní program Životní prostředí – SFŽP ČR - sfzp.cz

www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/narodni-program-zivo …

Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje projekty a aktivity přispívající k ochraně životního prostředí v České republice, k efektivnímu a šetrnému využívání přírodních zdrojů, k nápravě negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, ke zmírňování a přizpůsobení se dopadům změny klimatu a účinné prevenci prostřednictvím ...

IPPC: Domovská stránka

ippc.mzp.cz

Integrovaná prevence a omezování znečištění (z angl.Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC) je pokročilým způsobem regulace vybraných průmyslových a zemědělských činností při dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku. Cílem IPPC je předcházet vzniku znečištění, případně omezování jeho vzniku, pomocí volby vhodných ...

Nová zelená úsporám – Dotace pro úsporné bydlení

novazelenausporam.cz

3. 2023. Dotace na úsporné bydlení budou dostupné více domácnostem. MŽP chystá změny v Nové zelené úsporám. Nejdéle běžící dotační program MŽP a SFŽP ČR na podporu energeticky úsporného bydlení – Novou zelená úsporám – čekají…. 24. 3. 2023.

Věstníky - Ministerstvo životního prostředí - gov.cz

portal.gov.cz/vestniky/9gsaax4

Věstníky - Ministerstvo životního prostředí. Filtrovat výsledky. Publikováno od Publikováno do Zobrazit výsledky ... Věstník Ministerstva životního prostředí - částka 4/2023: 97977 01.06.2023 01.06.2023 Věstník Ministerstva životního prostředí - částka 3/2023 ...

Dotace a půjčky – SFŽP ČR - sfzp.cz

www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky

Dotace a půjčky. Státní fond životního prostředí ČR poskytuje potřebné finance pro zkvalitňování životního prostředí v České republice, a to prostřednictvím několika dotačních titulů a výhodných půjček. Díky národním zdrojům se dlouhodobě daří podporovat projekty a aktivity z Národního programu Životní ...

Věstníky - Ministerstvo životního prostředí - gov.cz

portal.gov.cz/vestniky/9gsaax4

Věstníky - Ministerstvo životního prostředí. Filtrovat výsledky. Publikováno od Publikováno do Zobrazit výsledky ... Věstník Ministerstva životního prostředí - částka 4/2023: 97977 01.06.2023 01.06.2023 Věstník Ministerstva životního prostředí - částka 3/2023 ...

Těžba lithia by mohla začít v roce 2025, teď se řeší vliv na přírodu

www.idnes.cz/usti/zpravy/lithium-cinovec-tezba-z …

Plánovaná hlubinná těžba lithia na Cínovci se znovu o krůček přiblížila. Firma Geomet, jež 11 let provádí průzkum a drží přednostní právo k těžbě, odeslala na ministerstvo životního prostředí podklady ke zjišťovacímu řízení. Resort bude nyní zkoumat, zda může mít záměr vliv na životní prostředí.

Profily zadavatelů - E-ZAK MŽP - MZP

ezak.mzp.cz/profile_display_2.html

Profil zadavatele: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí. Název: Česká republika - Ministerstvo životního prostředí IČO: 00164801 Adresa: Vršovická 1442/65 100 10 Praha 10

Ministerstvo životního prostředí | ČIŽP

www.cizp.cz/kontakty-cizp/odkazy-na-instituce/mi …

Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, 100 10 Praha 10 www.env.cz www.mzp.cz

Vyhláška č. 157/1991 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí ...

www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-157

Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko ... O výjimkách podle § 5 odst. 5 a 6 pro stavbu lesních cest rozhoduje ministerstvo souhrnně na základě generelu lesní ... Teplice nad Metují. Po trati probíhá až k východnímu okraji Chvalče, kde přechází na ...

Ministerstvo životního prostředí (Praha) • Firmy.cz

www.firmy.cz/detail/349375-ministerstvo-zivotnih …

Ministerstvo životního prostředí. Vršovická 1442/65, 100 10 Praha Navigovat.