Školy a výchovné instituce

Mgr. Ivan Bauer – Agentura Hobit

Pořádáme adaptační kurzy, letní tábory, preventivní programy, školní výlety a exkurze, soutěže pro školy, víkendové akce, didaktické kurzy a semináře.

128 kmKutná Hora - Vnitřní město, Andělská 600/10 +
Dětské Centrum Smíšek

Dětské Centrum Smíšek

Malé jesličky rodinného typu pro děti od 12 měsíců do 3 let. Kolektiv max. 12 dětí. Při jejich zřizování jsme se řídili srdcem, pocitem a rozumem. A proto jsme se snažili vytvořit rodinné prostředí, ve kterém Vašim dětem bude dobře a bezpečně. Rádi bychom, ...

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

Soukromá škola – umělecký kovář a zámečník, umělecký truhlář a řezbář, umělecký keramik, umělecký pozlacovač, umělecký štukatér, umělecký sklenář, umělecký pasíř, umělecký rytec, zlatník a klenotník, košíkář, vlásenkář a maskér – tříleté obory s výučním ...

ZAVŘENO (Otevírá v St 09:00)

MŠ Čtyřlístek Teplice

Mateřská škola se čtyřmi třídami s celodenním provozem a kapacitou 112 dětí. K dispozici je kroužek angličtiny, keramiky,saunování a předplavecký výcvik.

ZAVŘENO (Otevírá v St 06:00)

Jazyková škola Step-by-Step

Pořádáme jazykové kurzy pro dospělé, které probíhají 1× týdně v 90 minutových blocích. V současné době nabízíme také výuku anglického, německého, italského, francouzského a španělského jazyka v soukromých hodinách – soukromé hodiny na míru, firemní výuka, ...

Gymnázium Teplice

Provozujeme všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium. Možnost distančního studia.

ZŠ s rozšířenou výukou tělesné výchovy Teplice, Maxe Švabinského

Základní škola pro 360 žáků s družinou nabízí rozšířenou výuku tělesné výchovy.

KONZERVATOŘ V TEPLICÍCH

Konzervatoř v Teplicích je samostatným druhem školy, která připravuje své žáky ve studijních oborech hudba a zpěv.

MŠ Teplice, Jugoslávská

Mateřská škola s jídelnou pro 112 dětí.

ZAVŘENO (Otevírá v St 06:00)

MŠ Kaštánek, Teplice

Trojtřídní mateřská škola pro 75 dětí s jídelnou zajišťuje logopedickou prevenci a výuku plavání, vede pěvecký soubor a grafomotorický kurz. Podporujeme zdravý tělesný, psychický a sociální rozvoj dítěte. Snažíme se naučit dítě samostatnosti, tvořivosti a ...

ZAVŘENO (Otevírá v St 06:00)

ZŠ s rozšířenou výukou tělesné výchovy Teplice, Na Stínadlech

Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy pro 380 žáků s družinou pro 75 dětí a jídelnou. Nabízíme výuku anglického jazyka a plavání včetně hudebního, tanečního, výtvarného a sportovního kroužku. K dispozici je žákovská a učitelská knihovna. Pořádáme …

MŠ Teplice, Karla Čapka

Mateřská škola pro 49 dětí ve věku od 3 do 6 let. Děti jsou rozděleny do dvou tříd podle věku. K dispozici je jídelna, zahrada, hřiště a herny. Pořádáme divadelní představení, výlety za kulturou, předplavecký výcvik, hru na flétnu, maškarní karneval, ...

ZAVŘENO (Otevírá v St 06:00)

ZŠ Bílá cesta, Teplice

Základní škola pro 700 žáků s družinou a jídelnou. Ve škole je 11 interaktivních tabulí, 3 PC učebny, 3 jazykové učebny, vybavené dopravní hřiště, dvě sportovní hřiště, dvě tělocvičny a outdoorové centrum, eko-koutek. Je zavedený jednotný systém hodnocení a …

MŠ Teplice, J. V. Sládka

Mateřská škola pro 90 dětí s jídelnou a zahradou. Vedeme kroužek anglického jazyka, keramiky, grafomotoriky a před plaveckého výcviku. Organizujeme výlety do přírody nebo za kulturou. Pořádáme besídky.

MŠ "Čtyřlístek", Novosedlice

Mateřská škola pro 75 dětí od 3 do 6 let. K dispozici jsou tři třídy, školní jídelna, zahrada a obecní hřiště. Nabízíme logopedickou péči, výuku anglického jazyka, divadelní představení, poznávací výlety, plavecký kurz, dny otevřených dveří a besídky pro ...

ZAVŘENO (Otevírá v St 06:00)

ZŠ Teplice, Plynárenská

Základní škola s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky pro 685 žáků. K dispozici je jídelna a družina.

MŠ Pramínek, Teplice

Provozujeme pětitřídní mateřskou školu pro 134 dětí s jídelnou. Pořádáme pravidelné besídky. K dispozici je zahrada s pískovištěm a prolézačkami. Nabídka tanečního kroužku, výuky na zobcovou flétnu, pěveckého sboru, předplavecké výuky a seznámení s anglickým …

ZŠ Teplice, U Nových Lázní

Základní škola pro 580 žáků s jídelnou a družinou. Nabídka kroužku sportovního, dramatického, keramického, hudebního, výtvarného a žurnalistického.

Základní škola a praktická škola Arkadie, o.p.s.

Druhý stupeň základní školy – třídy základní školy praktické, základní školy speciální a školní klub, jehož náplní je odpočinková činnost, sport, pobyt venku (zahrada, parky, školní hřiště), hry či práce na počítači. Určeno pro žáky s mentálním znevýhodněním …

MŠ Jaselská 354, Teplice

Mateřská škola pro 75 dětí. Škola je jednotřídní. K dispozici je jídelna, hrací koutky, tělocvična, posezení u ohniště, dřevěné hřiště a zahrada s pískovištěm. Zajišťujeme kurz plavání. Během školního roku pořádáme řadu různých aktivit.

ZAVŘENO (Otevírá v St 06:00)

Střední škola technická AGC, a.s.

Soukromá střední škola zabezpečuje výuku čtyřletých oborů ekonomika a podnikání, informační technologie a mechanik elektrotechnik. Nabízíme možnost dálkového studia. Škola také disponuje oborem elektrikář, který je ukončen zkouškou s výučním listem. Součástí …

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice

Státní střední odborné učiliště zajišťující výuku tříletých oborů jako jsou cukrář a cukrářská výroba, číšník, servírka a kuchař.

ZŠ Teplice, Edisonova

Provozujeme základní školu pro 900 žáků s družinou a jídelnou. Vydáváme školní časopis. Pořádáme sportovní akce, soutěže či reje a karnevaly.

MŠ Teplice, Josefa Ressla

Mateřská škola s kapacitou 112 dětí a s jídelnou. K dispozici je zahrada s krytým pískovištěm, průlezky, skluzavky a dřevěným domkem. Nabízíme zájmové kroužky německého i anglického jazyka, výtvarné výchovy a tance. Organizujeme výlety a návštěvy vzdělávacích …

ZAVŘENO (Otevírá v St 06:00)

MŠ Teplice, Na spojce

Mateřská škola se čtyřmi třídami a maximální kapacitou 100 dětí. Součástí školy je členitá zahrada s pískovišti a dalšími hracími komponenty. V blízkosit je dopravní hřiště.

ZAVŘENO (Otevírá v St 06:00)

Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace

Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace

Škola nabízí 21 oborů vzdělávání. Jedná se o stavební, strojírenské, dřevozpracující a ekonomické obory. Struktura je dle poptávky plynule obměňována. Nabídku školy rozšiřují také obory, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, a to například – Elektrotechnika …

ZŠ Teplice, Buzulucká

Základní škola pro 1180 žáků s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Součástí školy je i školní jídelna a družina.

MŠ Teplice, Hlávkova

Mateřská škola pro 112 dětí se školní jídelnou. Zajišťujeme programy na podporu zdraví, zaměřené na ekologii nebo relaxační terapii. Nabízíme různé druhy aktivit včetně tance, zpěvu, jógy, angličtiny nebo plavání. Vydáváme školní zpravodaj.

ZAVŘENO (Otevírá v St 06:00)

MŠ Krteček, Teplice

Dvoutřídní mateřská škola pro 40 dětí s jídelnou a zahradou. Součástí je výuka anglického jazyka. Na zahradě jsou k dispozici dřevěné průlezky, dvě krytá pískoviště, skluzavka a menší bazén. Organizujeme návštěvy divadelních představení, farem či planetária a …

ZAVŘENO (Otevírá v St 06:00)

MŠ Teplice, Fráni Šrámka

Mateřská škola pro 175 dětí se školní jídelnou. Areál školy je tvořen 8 pavilóny. Každý pavilon je rozdělen na hernu, ložnici, třídu a herní koutky. V areálu je rozlehlá zahrada s dětským hřištěm. Pro děti pořádáme výpravy do přírody, za poznáním, kulturou, …

ZAVŘENO (Otevírá v St 06:00)

ZŠ Proboštov

Provozujeme základní školu pro 360 žáků se školní jídelnou a družinou. Pořádáme zájmové kroužky, matematické hry, kurzy vaření, různá vystoupení, besedy, dny dětí a sportovní akce.

MŠ Pastelka Proboštov

Mateřská škola se čtyřmi třídami pro 120 dětí, školní jídelnou a zahradou nabízí kroužek angličtiny, výtvarné výchovy i řečových dovedností. Podporujeme zdravý tělesný, psychický a sociální rozvoj dítěte. Snažíme se naučit dítě samostatnosti, tvořivosti a ...

ZAVŘENO (Otevírá v St 06:00)

Základní škola praktická Teplice, s.r.o.

Základní škola pro 80 žáků s jídelnou, školní družinou a školskou radou. Poskytuje služby výchovného poradce.

MŠ U Křemílka Dubí

Mateřská škola pro 52 dětí s jídelnou. Pořádáme kulturní, sportovní a společenské akce pro děti i jejich rodiče. Podporujeme zdravý psychický, tělesný a sociální rozvoj dítěte. Snažíme se naučit dítě samostatnosti, tvořivosti a sebedůvěře. Vedeme cvičení na …

ZAVŘENO (Otevírá v St 06:00)

MŠ Bystřany

Mateřská škola pro 90 dětí se školní jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v St 06:00)

Mateřská škola Cibuláček

Provozujeme mateřskou školu pro 100 dětí s jídelnou.

ZŠ Bystřany

Základní škola pro 270 žáků s družinou, jídelnou a knihovnou. K dispozici jsou sportovní kroužky i kroužek sborového zpěvu a angličtiny.

ZŠ Dubí 1

Základní škola pro 300 žáků se školní jídelnou a družinou.

ZŠ Hostomice

Základní škola s kapacitou 350 žáků s družinou pro 50 dětí a jídelnou. K dispozici je hřiště na košíkovou, házenou, volejbal i tenis. Pořádáme kulturní a sportovní akce. Nabízíme pěvecký, literární a keramický kroužek včetně aerobiku, stolního tenisu a ...

MŠ Dubánek, Dubí

Mateřská škola pro 60 dětí s vlastní jídelnou. Vedeme kroužek anglického jazyka, plaveckého výcviku, sopránové flétny a jógy. K dispozici je dětská herna, tělocvična a ložnice. Organizujeme sportovní, kulturní akce a naučné výlety do přírody.

MŠ Zvoneček Krupka, Lípová

Mateřská škola s kapacitou 75 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v St 06:00)

ZŠ a Střední škola Krupka, Karla Čapka

Provoz základní a praktické školy pro 650 žáků se školní družinou, jídelnou a klubem. Střední škola nabízí vzdělání v oborech stravovací a ubytovací služby či prodavačské práce.

MŠ Jeníkov

Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou.

ZŠ Košťany

Základní škola pro 310 žáků se školní jídelnou a družinou. Nabízíme pěvecký, turistický, sportovní a jazykový kroužek. Zajišťujeme kroužek informatiky, keramiky, šití, pěstitelských činností a aerobicu. K dispozici je počítačový klub a knihovna. Doučujeme ...

MŠ Písnička, Krupka

Provozujeme mateřskou školu pro 100 dětí zaměřenou na integraci dětí s postižením. K dispozici je jídelna, zahrada se vzrostlými stromy, jehličnany, s keři a hracími prvky. Pořádáme výlety, exkurze, besídky a podobně. Nabízíme plavecké kurzy. Zabýváme se ...

ZAVŘENO (Otevírá v St 06:00)

MŠ Motýlek Košťany-Střelná

Mateřská škola pro 50 dětí s jídelnou. K dispozici je zahrada s pískovištěm.

ZAVŘENO (Otevírá v St 06:00)