Mateřské školy • okr. Teplice a okolí

Dětské Centrum Smíšek

Dětské Centrum Smíšek

Malé jesličky rodinného typu pro děti od 12 měsíců do 3 let. Kolektiv max. 12 dětí. Při jejich zřizování jsme se řídili srdcem, pocitem a rozumem. A proto jsme se snažili vytvořit rodinné prostředí, ve kterém Vašim dětem bude dobře a bezpečně. Rádi bychom, …

MŠ Čtyřlístek Teplice

Mateřská škola se čtyřmi třídami s celodenním provozem a kapacitou 112 dětí. K dispozici je kroužek angličtiny, keramiky,saunování a předplavecký výcvik.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

Jazyková škola Step-by-Step

Pořádáme jazykové kurzy pro dospělé, které probíhají 1× týdně v 90 minutových blocích. V současné době nabízíme také výuku anglického, německého, italského, francouzského a španělského jazyka v soukromých hodinách – soukromé hodiny na míru, firemní výuka, …

MŠ Teplice, Jugoslávská

Mateřská škola s jídelnou pro 112 dětí.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

MŠ Kaštánek, Teplice

Trojtřídní mateřská škola pro 75 dětí s jídelnou zajišťuje logopedickou prevenci a výuku plavání, vede pěvecký soubor a grafomotorický kurz. Podporujeme zdravý tělesný, psychický a sociální rozvoj dítěte. Snažíme se naučit dítě samostatnosti, tvořivosti a …

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

MŠ Teplice, Karla Čapka

Mateřská škola pro 49 dětí ve věku od 3 do 6 let. Děti jsou rozděleny do dvou tříd podle věku. K dispozici je jídelna, zahrada, hřiště a herny. Pořádáme divadelní představení, výlety za kulturou, předplavecký výcvik, hru na flétnu, maškarní karneval, …

OTEVŘENO (Zavírá v 16:15)

MŠ Teplice, J. V. Sládka

Mateřská škola pro 90 dětí s jídelnou a zahradou. Vedeme kroužek anglického jazyka, keramiky, grafomotoriky a před plaveckého výcviku. Organizujeme výlety do přírody nebo za kulturou. Pořádáme besídky.

MŠ "Čtyřlístek", Novosedlice

Mateřská škola pro 75 dětí od 3 do 6 let. K dispozici jsou tři třídy, školní jídelna, zahrada a obecní hřiště. Nabízíme logopedickou péči, výuku anglického jazyka, divadelní představení, poznávací výlety, plavecký kurz, dny otevřených dveří a besídky pro …

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

MŠ Pramínek, Teplice

Provozujeme pětitřídní mateřskou školu pro 134 dětí s jídelnou. Pořádáme pravidelné besídky. K dispozici je zahrada s pískovištěm a prolézačkami. Nabídka tanečního kroužku, výuky na zobcovou flétnu, pěveckého sboru, předplavecké výuky a seznámení s anglickým …

MŠ Jaselská 354, Teplice

Mateřská škola pro 75 dětí. Škola je jednotřídní. K dispozici je jídelna, hrací koutky, tělocvična, posezení u ohniště, dřevěné hřiště a zahrada s pískovištěm. Zajišťujeme kurz plavání. Během školního roku pořádáme řadu různých aktivit.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

MŠ Teplice, Josefa Ressla

Mateřská škola s kapacitou 112 dětí a s jídelnou. K dispozici je zahrada s krytým pískovištěm, průlezky, skluzavky a dřevěným domkem. Nabízíme zájmové kroužky německého i anglického jazyka, výtvarné výchovy a tance. Organizujeme výlety a návštěvy vzdělávacích …

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ Teplice, Na spojce

Mateřská škola se čtyřmi třídami a maximální kapacitou 100 dětí. Součástí školy je členitá zahrada s pískovišti a dalšími hracími komponenty. V blízkosit je dopravní hřiště.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ Teplice, Hlávkova

Mateřská škola pro 112 dětí se školní jídelnou. Zajišťujeme programy na podporu zdraví, zaměřené na ekologii nebo relaxační terapii. Nabízíme různé druhy aktivit včetně tance, zpěvu, jógy, angličtiny nebo plavání. Vydáváme školní zpravodaj.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

MŠ Krteček, Teplice

Dvoutřídní mateřská škola pro 40 dětí s jídelnou a zahradou. Součástí je výuka anglického jazyka. Na zahradě jsou k dispozici dřevěné průlezky, dvě krytá pískoviště, skluzavka a menší bazén. Organizujeme návštěvy divadelních představení, farem či planetária a …

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ Teplice, Fráni Šrámka

Mateřská škola pro 175 dětí se školní jídelnou. Areál školy je tvořen 8 pavilóny. Každý pavilon je rozdělen na hernu, ložnici, třídu a herní koutky. V areálu je rozlehlá zahrada s dětským hřištěm. Pro děti pořádáme výpravy do přírody, za poznáním, kulturou, …

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

MŠ Pastelka Proboštov

Mateřská škola se čtyřmi třídami pro 120 dětí, školní jídelnou a zahradou nabízí kroužek angličtiny, výtvarné výchovy i řečových dovedností. Podporujeme zdravý tělesný, psychický a sociální rozvoj dítěte. Snažíme se naučit dítě samostatnosti, tvořivosti a …

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ U Křemílka Dubí

Mateřská škola pro 52 dětí s jídelnou. Pořádáme kulturní, sportovní a společenské akce pro děti i jejich rodiče. Podporujeme zdravý psychický, tělesný a sociální rozvoj dítěte. Snažíme se naučit dítě samostatnosti, tvořivosti a sebedůvěře. Vedeme cvičení na …

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ Bystřany

Mateřská škola pro 90 dětí se školní jídelnou.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Mateřská škola Cibuláček

Provozujeme mateřskou školu pro 100 dětí s jídelnou.

MŠ Dubánek, Dubí

Mateřská škola pro 60 dětí s vlastní jídelnou. Vedeme kroužek anglického jazyka, plaveckého výcviku, sopránové flétny a jógy. K dispozici je dětská herna, tělocvična a ložnice. Organizujeme sportovní, kulturní akce a naučné výlety do přírody.

MŠ Zvoneček Krupka, Lípová

Mateřská škola s kapacitou 75 dětí s jídelnou.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ Jeníkov

Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou.

MŠ Písnička, Krupka

Provozujeme mateřskou školu pro 100 dětí zaměřenou na integraci dětí s postižením. K dispozici je jídelna, zahrada se vzrostlými stromy, jehličnany, s keři a hracími prvky. Pořádáme výlety, exkurze, besídky a podobně. Nabízíme plavecké kurzy. Zabýváme se …

OTEVŘENO (Zavírá v 16:15)

MŠ Motýlek Košťany-Střelná

Mateřská škola pro 50 dětí s jídelnou. K dispozici je zahrada s pískovištěm.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ Duchcov, Husova

Mateřská škola pro 60 dětí s jídelnou. K dispozici je rozšířená výtvarná výchova, kroužek flétny, plavání a jógy. Pořádáme karnevaly, výlety, soutěžní dopoledne, den dětí, vánoční besídky, koncerty a olympiády. Navštěvujeme divadla, aqua parky, jarmarky, …

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ Duchcov, Tyršova

Provoz mateřské školy pro 50 dětí. Pro děti je k dispozici kroužek hry na flétnu a angličtiny. Pořádání různých akcí, dnů dětí, besídek, výletů. Možnost využití předplaveckého výcviku, logopedie, výuky angličtiny.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:45)

MŠ Duchcov, Osecká

Provozujeme mateřskou školu pro 60 dětí se školní jídelnou. Poskytujeme výtvarný, jazykový i logopedický kroužek. Vyučujeme dle vlastního vzdělávacího programu.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ Hrob

Provoz mateřské školy s jídelnou pro 69 dětí. Pro děti pořádáme řadu kulturních akcí. K dispozici je zahrada s pískovištěm, různými skluzavkami a prolézačkami.

Mateřská škola Rtyně nad Bílinou

Provozujeme mateřskou školu pro 24 dětí s jídelnou.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:45)

MŠ Kostomlaty pod Milešovkou

Jednotřídní mateřská škola pro 28 dětí s jídelnou. Organizujeme besídky, sportovní akce, maškarní plesy, návštěvy knihovny, dopravní dny nebo dětské dny. Navštěvujeme divadla, kulturní památky.

MŠ Háj u Duchcova

Mateřská škola pro 50 dětí se školní jídelnou a velkou zahradou. Děti mají k dispozici pískoviště, prolézačky, klouzačku a velké množství zahradních hraček. Pořádáme akce jako je keramická dílna, návštěva myslivce, maškarní a další.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ Osek, Hornická

Provozujeme mateřskou školku pro 96 dětí s jídelnou. K dispozici je keramická a výtvarná dílna, přírodovědné vzdělávání a diagnostika mluveného projevu.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

ZŠ a MŠ Teplice nad Metují

Mateřská škola pro 80 dětí s jídelnou. Pořádání sportovních her a kroužků.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)