Sdružení duševně nemocných

Fokus Labe

Sdružení pomáhá duševně nemocným spoluobčanům se začleněním do společnosti.

Fokus Labe

Prodej výrobků z truhlářské, šicí, cateringové a kuchařské, mobilní a zahradnické chráněné dílny.