Studentské a absolventské spolky • okr. Teplice a okolí

Česká studentská unie

Pořádání aktivit s dopadem na vysokoškoláky.

67 kmPraha - Suchdol, Kamýcká 1067

Audiovizuální centrum studentů ČVUT, z.s.

Audiovizuální tvorba. Záznamy a přímé přenosy přednášek, konferencí i volnočasových aktivit. Tvorba propagačních videí. Zájmový spolek (nejen) studentů ČVUT. Vzdělávání v oblasti multimédií.

International Student Club CTU in Prague

Vytváření mezinárodní komunity na ČVUT. Integrace zahraničních studentů do života v České republice a dění ve škole.

ZAVŘENO (Otevírá v 14:00)

Spolek absolventů a přátel ČVUT - Česká technika

Provoz sdružení absolventů a přátel vysoké školy se zaměřením na zvýšení prestiže školy a jejich absolventů v naší republice i v zahraničí.

Klub mladých Evropanů, o.s.

Sdružování studentů středních a vysokých škol z celé ČR. Pořádání seminářů, konferencí a diskuzí na aktuální témata.

o.s. UK media

Provoz sdružení studentů Univerzity Karlovy. Vydávání fakultních studentských časopisů.

Občanské sdružení P.U.S.S.A.

Sdružení se soustřeďuje na vytváření podmínek pro vzdělávání talentovaných českých mladých lidí na světových uměleckých školách.

73 kmPraha - Košíře, Hoškova 1110/6

Prager Deutscher Klub

Provozujeme studentský spolek pro studenty i veřejnost, které zajímá německé právo, řeč a kultura. Podporujeme studium o právu německy mluvících zemí.

ZAVŘENO (Otevírá v St 17:00)

Common Law Society

Občanské sdružení podporující studium a povědomí o právu, právních systémech a právní historii.

ZAVŘENO (Otevírá v St 13:00)

Studentský fond Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, o.s.

Studentský fond Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, o.s.

Rozvoj a podpora kulturního života na fakultě, hájení zájmů studentů a pořádání akcí.

Spolek studentů historie FF UK, o.s.

Občanské sdružení, vytvořené pro studenty a absolventy studia historie na FF UK za účelem navazování vzájemných kontaktů v rámci studijního oboru.

Česká asociace studentů psychologie, o.s.

Podporujeme komunikaci a spolupráci mezi studenty psychologie v České republice a profesní rozvoj studentů psychologie.

Studentská unie UK, o.s.

Sdružujeme studentské organizace působící na Univerzitě Karlově a pomáháme jejich vzájemné komunikaci i spolupráci.

Oikumene - Akademická YMCA

Sdružení chce přispívat k myšlenkové a mravní obnově a k vytváření pravdivých a nosných postojů ke společenské problematice.

Rebels Racing o.s.

Realizace neziskového studentského meziuniverzitního projektu. Vývoj formule pro účast na závodech Formule Student.

79 kmPraha - Modřany, Barunčina 1899/24

Stavovská unie studentů Západočeské univerzity v Plzni

Reprezentování zájmů vysokoškolských studentů. Pořádání kulturních a sportovních akcí.

Sdružení studentů stomatologie České republiky

Zprostředkovávání zahraničních stáží a seminářů. Organizace tuzemských přednášek i letního stomatologického tábora.