Sdružení pro rodinu a péče o děti • okr. Teplice a okolí

Dětské Centrum Smíšek

Dětské Centrum Smíšek

Malé jesličky rodinného typu pro děti od 12 měsíců do 3 let. Kolektiv max. 12 dětí. Při jejich zřizování jsme se řídili srdcem, pocitem a rozumem. A proto jsme se snažili vytvořit rodinné prostředí, ve kterém Vašim dětem bude dobře a bezpečně. Rádi bychom, …

Centrum pro rodinu, o.s.

Centrum je dobrovolným sdružením osob, které nabízí programy usilující o pochopení úlohy muže a ženy, rozvinutí přirozených vztahů manželů a klade důraz na dobré a přívětivé klima v celé široké rodině. Nabízíme programy pro rodiny, mládež i pro samotné …

Klub rodičů a přátel školy při MŠ J.Kříže

Pořádání doplňkových společenských, kulturních a sportovních aktivit k výchovně vzdělávacímu programu mateřské školy.

15 kmMost, Jana Kříže 847/23

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

Nabídka sociálně aktivizačních ambulantních i terénních služeb pro rodiny s dětmi. Poskytujeme pomoc při výchově a péči o dítě, organizaci života rodiny a jejich členů, hospodaření s financemi rodiny, zajišťování chodu domácnosti, řešení otázek spojených s …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 12:00)

NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE, o.p.s.

Posláním naší společnosti je poskytovat informace, podporu a pomoc náhradním rodičům, jejich přijatým i vlastním dětem a zájemcům o náhradní rodinnou péči v oblasti sociální, psychologické, výchovné a vzdělávací, právní a volnočasové.

Mania

Poskytování služeb v oblasti pomoci dětem ze sociálně slabých rodin a jejich rodičům. Pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství.

Bc. Michaela Kotvová - poradenství pro děti a dospívající

V rámci svých služeb nabízím poradenství a terapii pro děti a dospívající a rodinné poradenství. Další možností je o svých důležitých tématech mluvit prostřednictvím podpůrných skupin. Všechny služby poskytuji v Děčíně.

Kolpingova rodina Smečno

Podpora a upevnění vztahů a rodiny. Poskytování poradenské a vzdělávací činnosti. K dispozici je bezbariériový přístup, parkoviště, zahrada a venkovní krb, společenská a fyzioterapeutická místnost, výtvarné dílny a jídelna. Kapacita je 9 pokojů s vlastním …

Rodinné a mateřské centrum Jonáš

Provoz rodinného a mateřského centra pro děti a jejich rodiče. Umožňujeme rodičům nejen na mateřské a rodičovské dovolené aby se mohli setkávat s ostatními, dělit se o své starosti i radosti a zkušenosti a uplatnit své dovednosti při přípravě her, zábavy a …

Rodinné centrum Puclík

Provoz rodinného centra, které nabízí pohybové i hudební kroužky pro děti.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 08:00)