Sdružení neslyšících • okr. Teplice a okolí

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČESKÉ REPUBLICE - TEPLICE

Poskytujeme pomoc, podporu a odborné poradenství neslyšícím, tlumočnické služby, sociální služby a rehabilitace, sociálně aktivizační služby a nabízíme zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Zavři uši o. s.

Naším cílem je podporovat kulturu neslyšících a přibližovat ji slyšícím. Pořádáme a organizujeme vernisáže a výstavy neslyšících fotografů, psychorehabilitační pobyty, módní přehlídky, filmové festivaly, přednášky a semináře.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Základní organizace Děčín

Naším cílem je ochrana a obhajoba práv, potřeb a zájmů sluchově postižených občanů v ČR. Zajišťujeme tlumočnické služby, sociální poradenství, rehabilitace a aktivizační služby. Půjčujeme kompenzační pomůcky a sluchadla.