Poradenství v oblasti bezpečnosti a požární ochrany

SECURITAS ČR s.r.o.

SECURITAS ČR s.r.o.

Dodavatel komplexního bezpečnostního řešení. Trendem současných řešení SECURITAS ČR je integrace bezpečnostních systémů. Jedná se o propojení různých bezpečnostních systémů do jednotného grafického uživatelského rozhraní s jednotnou prezentací stavu systémů a …

Robert Beneš – BESO

Robert Beneš – BESO

Prodáváme bezpečnostní výstroj tlakových nádob, pojistné ventily, manometry, teploměry, vodoznaky, šoupátka, uzavírací klapky, odvaděče kondenzátu, průmyslové armatury, těsnění. Zároveň provádíme montáž a servis těchto zařízení. Jako standartní péči nabízíme …

ZAVŘENO (Otevírá St 06:00)

Proti-ohni.eu

Proti-ohni.eu

Prodej hasičské a požární techniky. Nabízíme zásahovou techniku, vybavení pro profesionální i dobrovolné hasiče, potřeby pro požární sport, práci ve výškách i na vodě. Vybavení hasičských i terénních aut. Různé druhy hasicích přístrojů. Široký sortiment ...

ZAVŘENO (Otevírá St 08:00)

Školicí a výcvikové středisko Lezectví.cz

Školicí a výcvikové středisko Lezectví.cz

Nabízíme výcvikové kurzy práce ve výškách, školení výškových pracovníků, BOZP, revize a prodej osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky a lezeckého vybavení. Dále nabízíme potápěčské práce či práce v podzemí a stísněných prostorech. Jsme ...

ARIDUS ARIDA s.r.o.

ARIDUS ARIDA s.r.o.

Projekční činnost, stavební činnost, stavení dozor v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. – stavební zákon, služby koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., školení BOZP.

ZAVŘENO (Otevírá St 08:00)

Ing. Miroslav Chalupský

Projektová a inženýrská činnost v pozemním stavitelství. Koordinátor BOZP na staveništi.

EXTÉRIA s.r.o.

EXTÉRIA s.r.o.

Extéria nabízí komplexní roční poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) a související služby jako: informativní nezávislé poradenské schůzky v pobočkách Extéria, zastupování při kontrolách státního ...

ZAVŘENO (Otevírá St 09:00)

EXWIN consult, s.r.o.

Zpracování DOPV a jiná poradenská činnost v oblasti nebezpečí výbuchu průmyslových prachů, plynů a par kapalin v provozech: Zpracování protokolů o určení vnějších vlivů dle platných norem, kontrola stávajících protokolů. Posouzení a hodnocení rizik ...

BOZPOTZ s.r.o. – BEZPEČNOST A POŽÁRNÍ OCHRANA – Ing. Jarmila Horníčková

Poradenství a školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Revize plynových a tlakových zařízení. Znalecké posudky v oblasti bezpečnosti práce a pracovních podmínek.

PTS spol. s.r.o.

PTS spol. s.r.o.

Komplexní zajištění požární ochrany a bezpečnosti práce. Poradíme a proškolíme Vaše zaměstnance. Vyřídíme všechny potřebné dokumenty s úřady a dozorovými orgány. Požární ochrana: Preventivní prohlídky objektů a návrhy řešení. Kontroly hydrantů, ...

ZAVŘENO (Otevírá St 08:00)

Safety4you

Safety4you

Služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Prodej, kontroly a servis hasicích přístrojů. Revize hydrantových systémů. Prodej vycházkových uniforem pro hasiče. Možnost on-line nákupu v našem e-shopu. Kromě hasicích přístrojů prodáváme lékárničky …

PMeduca vzdělávání

PMeduca vzdělávání

Akreditované semináře a kurzy MŠMT v rámci DVPP, MPSV pro pracovníky přímé péče, dále pro firmy, instituce, děti. Vzděláváme zaměstnance firem v první pomoci v rámci BOZP. Máme dlouholetou praxi jak ve zdravotnictví tak i v pedagogice, kvalifikovaný tým ...

INVESTSERVIS, spol. s r.o.

Inženýrská činnost ve výstavbě pozemních, vodohospodářských a dopravních staveb. Technický dozor investora. Koordinátor BOZP při práci na staveništi. Majetkoprávní vypořádání. Projektová činnost ve výstavbě.

ZAVŘENO (Otevírá St 07:00)

ATALLO GROUP

Nabídka poradenství a služeb v BOZP. Garance v oblasti nákladní autodopravy nad 3,5t. Odpovědný zástupce pro dopravu. Investiční příležitosti do realit a developerských projektů - databáze průmyslových nemovitostí. Korporátní poradenství.

Nespo plus, s.r.o.

Nespo plus, s.r.o.

Bezpečnost práce, požární ochrana, koordinátor BOZP. Nabízíme analýzy rizik, kategorizace, školení, dokumentace, pracovní úrazy, požáry. Prodáváme požární zařízení, hasicí přístroje, hydranty, bezpečnostní tabulky, ucpávky, kontroly, revize, montáž.

ZAVŘENO (Otevírá St 08:00)

Ing. Zdeněk Starý

Nabídka služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a technicko-organizačních činností v oblasti požární ochrany.

Pavel Hřebačka

Nabídka služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Školení dělnických profesí.

ZAVŘENO (Otevírá St 07:00)

DPH - KRUPKA, s.r.o.

Nabídka služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Věra Valášková

Nabídka poradenství a služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Jiří Dvořáček

Nabídka služeb bývalého inspektora státního odborného dozoru nad bezpečností práce.

Světluše Fedorková

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Koordinátor BOZP na stavbě.

René Barták

Bezpečnostní poradce DGSA v ADR pro firmy přepravující nebezpečné látky po silnici, audit, kontrolní a informační činnost, školení, závěrečná zpráva.

Ing. Lenka Schambergerová

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny a ekologie.

Petr Dvořák

Nabízím služby bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí po silnici a odpovědného zástupce pro získání koncese k provozování MKD.

Milan Smil

Nabízím kompletní služby od prodeje, revizí, oprav hasicích přístrojů a požárních hydrantů po vybavení prostor, dle projektové dokumentace, hasicími přístroji, hydranty a bezpečnostními tabulkami.