Poradenství v oblasti bezpečnosti a požární ochrany • okr. Teplice a okolí

SECURITAS ČR s.r.o.

SECURITAS ČR s.r.o.

Váš partner pro komplexní bezpečnostní služby. Zajistíme pro vás fyzickou ostrahu objektů a osob, připojení na pult centrální ochrany, zabezpečení domu, bytu či jiného komerčního objektu, instalaci bezpečnostních technologií, bezpečnostní poradenství i …

Výšky.Morava s.r.o. – Nepadej

Výšky.Morava s.r.o. – Nepadej

Vše v oblasti ochrany osob proti pádu na klíč. Navrhování optimálního řešení ochrany osob proti pádu z výšky nebo hloubky. Ke každému projektu přistupujeme naprosto individuálně. Proto se snažíme objekty vždy nejprve prohlédnout osobně. Při té příležitosti se …

320 kmOstrava - Krásné Pole, Předvrší 846

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:30)

CZ team s.r.o.

CZ team s.r.o.

Pyrotechnické průzkumy před započetím stavebních prací na území s rizikem výskytu nevybuchlé munice, puškařství – opravy, úpravy a znehodnocování zbraní, bezpečnostní školení se zaměřením na výbušniny, munici a pyrotechniku, realizaci ohňostrojů. Firma …

EXTÉRIA s.r.o.

EXTÉRIA s.r.o.

Extéria nabízí komplexní roční poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) a související služby jako: informativní nezávislé poradenské schůzky v pobočkách Extéria, zastupování při kontrolách státního …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Mgr. Dagmar Zlámalová

Komplexní služby na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany, školení řidičů referentů. Poskytujeme služby jednorázové nebo formou smlouvy. Veškeré služby jsou zajišťovány prostřednictvím odborně způsobilé osoby.

Školicí a výcvikové středisko Lezectví.cz

Školicí a výcvikové středisko Lezectví.cz

Služby BOZP se zaměřením na pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Jedná se o kurzy pro výškové práce, prodej OOP proti pádu, revize OOP a další služby. Jsme autorizovaným subjektem pro zkoušky profesních kvalifikací 39-010-H – „Technik pro …

ARIDUS ARIDA s.r.o.

ARIDUS ARIDA s.r.o.

Projekční činnost, stavební činnost, stavení dozor v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. – stavební zákon, služby koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., školení BOZP.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

BOZPOTZ s.r.o. – BEZPEČNOST A POŽÁRNÍ OCHRANA – Ing. Jarmila Horníčková

Poradenství a školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Revize plynových a tlakových zařízení. Znalecké posudky v oblasti bezpečnosti práce a pracovních podmínek.

Safety4you s.r.o.

Safety4you s.r.o.

Služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Prodej, kontroly a servis hasicích přístrojů. Revize hydrantových systémů. Prodej vycházkových uniforem pro hasiče. Možnost on-line nákupu v našem e-shopu. Kromě hasicích přístrojů prodáváme lékárničky …

Nespo plus, s.r.o.

Nespo plus, s.r.o.

Bezpečnost práce, požární ochrana, koordinátor BOZP. Nabízíme analýzy rizik, kategorizace, školení, dokumentace, pracovní úrazy, požáry. Prodáváme požární zařízení, hasicí přístroje, hydranty, bezpečnostní tabulky, ucpávky, kontroly, revize, montáž.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Pavel Hřebačka

Nabídka služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Školení dělnických profesí.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

René Barták

Bezpečnostní poradce DGSA v ADR pro firmy přepravující nebezpečné látky po silnici, audit, kontrolní a informační činnost, školení, závěrečná zpráva.

Jiří Dvořáček

Nabídka služeb bývalého inspektora státního odborného dozoru nad bezpečností práce.

Světluše Fedorková

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Koordinátor BOZP na stavbě.

INVESTSERVIS, spol. s r.o.

Inženýrská činnost ve výstavbě pozemních, vodohospodářských a dopravních staveb. Technický dozor investora. Koordinátor BOZP při práci na staveništi. Majetkoprávní vypořádání. Projektová činnost ve výstavbě.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Milan Smil

Nabízím kompletní služby od prodeje, revizí, oprav hasicích přístrojů a požárních hydrantů po vybavení prostor, dle projektové dokumentace, hasicími přístroji, hydranty a bezpečnostními tabulkami.

Ing. Zdeněk Starý

Nabídka služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a technicko-organizačních činností v oblasti požární ochrany.

Petr Dvořák

Nabízím služby bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí po silnici a odpovědného zástupce pro získání koncese k provozování MKD.

DPH - KRUPKA, s.r.o.

Nabídka služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

TEHASPO, s.r.o.

Pro naše zákazníky zajišťujeme komplexní služby v oboru bezpečnosti práce a požární ochrany. Kromě zpracování dokumentace poskytujeme také revize požárně bezpečnostních zařízení (hasící přístroje, hydranty apod.). Školíme zaměstnance v oblastech BOZP a PO.

Věra Valášková

Nabídka poradenství a služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

ATALLO GROUP

Nabídka poradenství a služeb v BOZP. Garance v oblasti nákladní autodopravy nad 3,5t. Odpovědný zástupce pro dopravu. Investiční příležitosti do realit a developerských projektů - databáze průmyslových nemovitostí. Korporátní poradenství.

Ing. Lenka Schambergerová

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny a ekologie.