Odhady a posudky v oboru ekonomika • okr. Teplice a okolí

Milan Karpíšek – soudní znalec

Soudní znalec v oboru ekonomiky provádějící odhady cen a posuzování technického stavu motorových vozidel. Poradenství při koupi nebo prodeji vozidla.

214 kmSvitavy - Lány, Antonína Slavíčka 498/19

ENI CONSULT spol. s r. o.

Znalecký ústav: Ocenění nemovitostí. Ocenění movitého majetku. Ocenění akcií a ostatních cenných papírů. Ocenění nehmotného majetku. Ocenění podniků.

Ing. Lenka Išová

Stanovení hodnoty a ceny podniků a společností, aktiv a duševního vlastnictví.

Ing. Vladimír Kestřánek

Znalecké posudky a tržní odhady všech druhů majetku, práv a služeb se zvláštním zaměřením na oceňování podniků a podílů v obchodních společnostech.

Mgr. Bc. Arnošt Špaček

Nabídka služeb soudního znalce v oblasti ekonomiky, oceňování a odhadů použitého zboží.