Rozhodčí řízení • okr. Teplice a okolí

Asociace rozhodců České republiky

Asociace sdružuje nezávislé rozhodce specializující se na rozhodčí řízení.

Mgr. Jan Knapík

Provádění rozhodčích řízení, arbitráží. Vydávání rozhodčích nálezů. Právní poradenství v oblasti použití rozhodčích doložek a rozhodčích smluv.