Geodetické a kartografické práce

Michal Černohorský

Nabízíme veškeré geodetické práce, geometrické plány všech druhů, vytyčení hranic pozemků, vytyčení staveb, zaměření inženýrských sítí, účelové mapování.

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Geodetické služby – Ing. Aleš Čech

Kompletní geodetické práce. Pracujeme spolehlivě, rychle a profesionálně. Ručíme za kvalitu námi odvedené práce. Zeměměřické práce: geodetické práce, vytyčování pozemků, geometrické plány, zaměřování inženýrských sítí, účelové mapování, práce ve …

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

GEDEX – geodetické služby

Nabízíme služby v oboru geodézie a poradenství spojené s katastrem nemovitostí. Vyhotovujeme geometrické plány, dokumentace skutečného provedení stavby. Vytyčujeme stavby a hranice pozemků. Dále nabízíme služby v průzkumu radonového rizika, hydrogeologické a …

ZAVŘENO (Otevírá Po nonstop)

GEO VM, s.r.o.

Nabídka činností v oblasti katastru nemovitostí i inženýrské geodézie. Vyhotovíme geometrické plány, vytyčíme vlastnické hranice, vypracujeme výškopisné podklady pro projekty, zaměříme skutečné provedení staveb, inženýrské sítě, práce v katastru nemovitostí, …

Meliprojekt – projekční kancelář Zdeněk Melichar

Projekční kancelář zajišťuje projektovou dokumentaci, stavební dozor, zaměření staveb. Také jsem schopný za Vás vyřídit stavební povolení, nebo zajišťuji pomoc při výběrovém řízení na dodavatele. Znalost a orientace v projektové dokumentaci, použití ...

Hejnice 37 +

GEODETICKÁ KANCELÁŘ TÁBOR spol. s r.o.

Komplexní služby v oblasti geodézie s profesionálním přístupem za pomoci nejmodernějšího vybavení. Mezi naše zákazníky patří stavební firmy, pozemkové úřady, města, obce, projekční kanceláře, ale i široká veřejnost. Geometrické plány: Zaměření ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 06:30)

Geodrilling, s.r.o.

Nabízíme inženýrskou geologii a geotechniku, hydrogeologický průzkum, posudky pro zasakování studny. Vrtané studny, polní zkoušky a měření, jádrové vrty, laboratorní rozbory a zatěžovací zkoušky. Hydrogeologické posudky a projekty studní.

Geodetická kancelář Semily

Provádíme veškeré geodetické práce: vyhotovování geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic, zpracování mapových podkladů, spolupráce s katastrem nemovitostí, zapracování změn vnějšího obvodu budovy, změny hranic pozemku, zaměření ...

GEODEX Tomáš Rossiwal

Geodetické a kartografické práce: Katastr nemovitostí. Geometrický plán pro rozdělení pozemku. Geometrický plán pro vyznačení budovy. Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene. Vytyčení hranice pozemku. Inženýrská geodezie. Vytyčení …

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Dita Mrkvičková

Nabídka geodetických a kartografických prací.

Jiří Fürst

Nabídka služeb v oblasti inženýrské geodézie, vytváření geometrických plánů a kancelářských prací.

Ing. Radka Novotná

Nabídka zeměměřičských a kartografických činností.

Martin Lank

Nabídka geodetických prací a geometrických plánů.

Erich Müller

Nabízíme geodetické práce.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

AgroGeo, s.r.o.

Poskytujeme geodetické práce všeho druhu. Zajišťujeme projekční činnosti či projekty komplexních pozemkových úprav.

INGEOS spol. s r.o.

Pozemkové úpravy. Digitální katastrální mapy. Vytyčování hranic pozemků. Geometrické plány. Mapové podklady. Polohová a výšková bodová pole. Fotogrametrie. Digitální model terénu.

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Jakub Charvát

Provádíme geometrické plány pro oddělení pozemku, zaměření stavby, vyznačení věcného břemene, vytyčení hranice parcel. Zajišťujeme zaměření inženýrských sítí.

Ing. Jan Ganaj

Provádím kompletní geodetické práce, vyhotovení geometrických plánů, vytyčování pozemků a dělení pozemků, zaměřování staveb před kolaudací, zaměřování skutečného provedení staveb, poradenství s problematikou katastru nemovitostí.

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

KM GEO, s.r.o.

Nabízíme veškeré geodetické práce. Vypracujeme mapy velkých měřítek, podklady pro projekty. Věnujeme se zaměřování objektů k rekonstrukci, podzemnímu a důlnímu zaměřování. V naší nabídce služeb naleznete také vektorizace rastrových podkladů, vytyčovací práce, …