Geodetické a kartografické práce

Geodetické služby – Ing. Aleš Čech

Geodetické služby – Ing. Aleš Čech

Kompletní geodetické práce. Pracujeme spolehlivě, rychle a profesionálně. Ručíme za kvalitu námi odvedené práce. Zeměměřické práce: geodetické práce, vytyčování pozemků, geometrické plány, zaměřování inženýrských sítí, účelové mapování, práce ve …

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

GEDEX – geodetické služby

GEDEX – geodetické služby

Nabízíme služby v oboru geodézie a poradenství spojené s katastrem nemovitostí. Vyhotovujeme geometrické plány, dokumentace skutečného provedení stavby. Vytyčujeme stavby a hranice pozemků. Dále nabízíme služby v průzkumu radonového rizika, hydrogeologické a …

OTEVŘENO (nonstop)

GEO VM, s.r.o.

GEO VM, s.r.o.

Nabídka činností v oblasti katastru nemovitostí i inženýrské geodézie. Vyhotovíme geometrické plány, vytyčíme vlastnické hranice, vypracujeme výškopisné podklady pro projekty, zaměříme skutečné provedení staveb, inženýrské sítě, práce v katastru nemovitostí, …

Meliprojekt – projekční kancelář Zdeněk Melichar

Meliprojekt – projekční kancelář Zdeněk Melichar

Projekční kancelář zajišťuje projektovou dokumentaci, stavební dozor, zaměření staveb. Také jsem schopný za Vás vyřídit stavební povolení, nebo zajišťuji pomoc při výběrovém řízení na dodavatele. Znalost a orientace v projektové dokumentaci, použití ...

GEODETICKÁ KANCELÁŘ TÁBOR spol. s r.o.

GEODETICKÁ KANCELÁŘ TÁBOR spol. s r.o.

Komplexní služby v oblasti geodézie s profesionálním přístupem za pomoci nejmodernějšího vybavení. Mezi naše zákazníky patří stavební firmy, pozemkové úřady, města, obce, projekční kanceláře, ale i široká veřejnost. Geometrické plány: zaměření ...

Brzy zavírá (v 16:00)

Geodrilling, s.r.o.

Geodrilling, s.r.o.

Nabízíme inženýrskou geologii a geotechniku, hydrogeologický průzkum, posudky pro zasakování studny. Vrtané studny, polní zkoušky a měření, jádrové vrty, laboratorní rozbory a zatěžovací zkoušky. Hydrogeologické posudky a projekty studní.

Archeocentrum

Společnost provádí předstihové a záchranné archeologické výzkumy na lokalitách ohrožených stavební činností a jinými terénními zásahy s cílem záchrany a dokumentace movitých i nemovitých archeologických památek a archeologické výzkumy formou dohledu na území …

GEODEX Tomáš Rossiwal

GEODEX Tomáš Rossiwal

Geodetické a kartografické práce: Katastr nemovitostí. Geometrický plán pro rozdělení pozemku. Geometrický plán pro vyznačení budovy. Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene. Vytyčení hranice pozemku. Inženýrská geodezie. Vytyčení …

OTEVŘENO (Zavírá v 19:00)

Dita Mrkvičková

Nabídka geodetických a kartografických prací.

Jiří Fürst

Nabídka služeb v oblasti inženýrské geodézie, vytváření geometrických plánů a kancelářských prací.

INGEOS spol. s r.o.

Pozemkové úpravy. Digitální katastrální mapy. Vytyčování hranic pozemků. Geometrické plány. Mapové podklady. Polohová a výšková bodová pole. Fotogrametrie. Digitální model terénu.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 07:00)

Ing. Jan Ganaj

Provádím kompletní geodetické práce, vyhotovení geometrických plánů, vytyčování pozemků a dělení pozemků, zaměřování staveb před kolaudací, zaměřování skutečného provedení staveb, poradenství s problematikou katastru nemovitostí.

Brzy zavírá (v 16:00)

KM GEO, s.r.o.

Nabízíme veškeré geodetické práce. Vypracujeme mapy velkých měřítek, podklady pro projekty. Věnujeme se zaměřování objektů k rekonstrukci, podzemnímu a důlnímu zaměřování. V naší nabídce služeb naleznete také vektorizace rastrových podkladů, vytyčovací práce, …

Ing. Radka Novotná

Nabídka zeměměřičských a kartografických činností.

Martin Lank

Nabídka geodetických prací a geometrických plánů.

Erich Müller

Nabízíme geodetické práce.

Brzy zavírá (v 16:00)

Jakub Charvát

Provádíme geometrické plány pro oddělení pozemku, zaměření stavby, vyznačení věcného břemene, vytyčení hranice parcel. Zajišťujeme zaměření inženýrských sítí.