Oblastní

Zajišťujeme shromažďování, analýzu a rozšiřování vědeckého poznání v oblasti stavitelství a propagaci našeho stavebnictví v zahraničí.

19 kmÚstí nad Labem - centrum, Mírové náměstí 1/1 + pobočky (9)

Mgr. Robert Pergl

Nabízíme právní služby v oblasti veřejných zakázek, trestní odpovědnosti právnických osob, korporátního práva, ochranných známek a práva IT.

Mgr. Gabriel Achour

Nabídka advokátních služeb v oblasti právních vztahů k nemovitostem a projektového financování.

JUDr. Irena Helmová, advokátka

Kancelář se při své poradenské činnosti věnuje obchodnímu, obchodnímu mezinárodnímu, správnímu a občanskému právu.

Purkyt & Co. advokátní a mediační kancelář

Nabízíme služby advokátní kanceláře. Zaměřujeme se na občanské, obchodní, autorské, stavební, pozemkové a lesní právo. Zakládáme i likvidujeme obchodní společnosti a družstva. Provádíme právní a ekonomické analýzy při správě majetku. Sepisujeme různé smlouvy. …

Mgr. Radka Šimková

Poskytuji právní služby v oblasti cenných papírů a insolvence. Zastupuji obchodní společnosti i neziskové organizace v soudních sporech a arbitráží.

Mgr. Václav Macek, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti závazkového, občanského, obchodního a pracovní práva.

Mgr. František Korbel Ph.D., advokát

Poskytuji právní služby. Specializuji se na veřejnou správu, legislativu, právo informačních technologií, procesní předpisy a rekodifikaci soukromého práva.

73 kmPraha - Staré Město, Týn 1049/3
Mgr. Pavla Brenan Kahounová

Mgr. Pavla Brenan Kahounová

Poskytujeme právní služby ve všech významných oborech práva. Ve své činnosti se zaměřujeme především na korporátní právo, fúze a akvizice, právo nemovitostí, právo duševního vlastnictví a mediální právo, s další oborovou specializací na IT, telekomunikace, …

Mgr. Jan Halama

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na občanské, obchodní, soutěžní či anglické právo.

JUDr. Petr Holec

Poskytování právních služeb se zaměřením na finanční, obchodní, pracovní a mezinárodní právo.

Mgr. Miloslava Milotová

Nabídka služeb advokátní kanceláře se specializací na finanční právo.

JUDr. Tomáš Leuchter

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na fúze, akvizice a občanské a obchodní právo.

BBH, advokátní kancelář, v.o.s.

Nabídka poradenství v oblastech bankovního, finančního, nemovitostního a energetického práva, kapitálového trhu a jiných služeb.

Mgr. Dušan Kmoch, advokát

Nabídka právní pomoci v oblasti obchodního, občanského, pracovního a živnostenského práva.

JUDr. Petra Vlachová, advokát

Poskytování advokátních služeb v oblasti generální praxe.

74 kmPraha - Nové Město, Vodičkova 710/31

Mgr. Lukáš Nývlt, advokát

Nabízím právní služby se zaměřením na generální praxi, rozhodčí řízení a zadávání veřejných zakázek.

JUDr. Ing. Daniel Srnec

Poskytování právních služeb se zaměřením na obchodní, občanské, trestní, pracovní a insolvenční právo. Sepisování dokumentů a právních podání.

Arthur Braun, M.A.

Nabídka advokátních služeb v oblasti evropského, obchodního, německého a soutěžního práva.

JUDr. Miroslav Svoboda

JUDr. Miroslav Svoboda

Nabídka advokátních služeb se zaměřením na autorské, mediální, reklamní a obchodní právo.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 09:00)

Mgr. Martin Hejný

Nabízím advokátní služby. Zaměřuji se na kapitálové trhy, obchodní či procesní právo.

Mgr. Pavel Trnka, advokát

Mgr. Pavel Trnka, advokát

Advokátní kancelář poskytuje kompletní právní služby s generální právní praxí a užším zaměřením především na právo obchodní, občanské, rodinné a trestní, a to včetně zastupování před soudy a jinými správními orgány.

JUDr. Pavel Utěšený, advokát

JUDr. Pavel Utěšený, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti hospodářské soutěže, práva duševního vlastnictví a evropského práva.

ECO trend Research centre, s.r.o.

Výzkum, vývoj a inovace v oblasti ekologie a obnovitelných zdrojů.

JUDr. Pavlína Fojtíková, Ph.D.

Nabídka advokátních služeb v oblasti finančního a obchodního práva.

MÉDEA, a.s.

Komplexní služby v oblasti mediální a marketingové komunikace, realizace mediálních kampaní, detailní strategické a mediální plánování, efektivní nákup všech finančních aktivit.

PAVUS, a.s.

Provádění požárních zkoušek, certifikačních a inspekčních činností včetně poradenství. Zajištění požární klasifikace a stavební klasifikace.

JUDr. Daniel Šulc, advokát

Poskytování právních služeb se zaměřením na trestní, obchodní, občanské a rodinné právo.

JUDr. Roman Majer, advokát

Poskytování právních služeb se zaměřením na finanční a obchodní právo.

Mgr. Ing. Jiří Johánek, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního a občanského práva.

78 kmPraha 4 - Michle, Vyskočilova 1326/5 + pobočka

Mgr. Ing. Jan Lerch

Nabídka advokátních služeb v oblasti pracovního, správního a trestního práva.

Ing. Petr Chmelík

Zavádění a poradenství v oblasti systémů řízení jakosti ISO včetně certifikace a servisu.

Duška & Svobodová – advokátní kancelář

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na obchodní, občanské, pracovní, insolvenční a letecké právo. Dále se pak zaměřujeme na právo veřejných zakázek a obchodních společností, hospodářské soutěže, právo EU a duševního vlastnictví, právo informačních …