https://www.info-teplice.cz/autodoprava-demolice-zemni-pra

Centrála

Tisk | Přidat / editovat záznam

Pavel Provazník - PAPRO - demolice, zemní práce, trhací práce, prodej aut, autodoprava, recyklace k

Provádění demolic a zemních prací. Provoz obchodu s motorovými vozidly a zajišťování nákladní silniční dopravy. Recyklace kovového odpadu a šrotu.

Zemní práce

 • sejmutí ornice
 • vykopávky, odkopávky, hloubení jam a rýh v horninách třídy
 • přemístění výkopku v terénu mimo komunikace
 • přeprava výkopku
 • úprava pláně
 • násypy hutněné i nehutněné
 • zpevněné plochy včetně dodání materiálu nebo z materiálu zákazníka
 • zajištění vylepšení vlastností místního materiálu
 • výkopy základů, bazénů, inženýrských sítí, jímek a úpravy svahů.

Demolice

 • vyklizení objektů před demolicí
 • demolice průmyslových areálů, komínů, objektů občanské vybavenosti, bytových domů, atd.
 • třídění odpadů
 • předání odpadů osobám oprávněným k nakládání s nimi
 • drcení a třídění stavebních sutí (možno provádět přímo v místě demolice)
 • úprava pozemku pro další použití (možno využít recyklát z demolice)
 • zpracování kompletní dokumentace o uložení a využití odpadů v souladu s platnou legislativou
 • zabýváme se odstraňováním menších staveb včetně likvidace sutě.

Recyklace

 • drcení a třídění stavebních sutí z demolic a hornin třídy 5 až 7
 • využití mobilních drtičů a třídičů
 • realizace přímo v místě provádění demolice nebo zemních prací, případně v místě využití získaného recyklátu (podle potřeby)
 • úspora za nákup a dovoz materiálu (náhrada recyklátem)
 • úspora za odvoz na skládku a poplatek za uložení na skládku
Adresa:
Čapkova 839
418 01 Bílina - Teplické Předměstí
Ústecký kraj / okres Teplice
Mobil:
+420 602 230 031, +420 602 467 061
Telefon:
+420 417 829 419
Fax:
+420 417 829 419
E-mail:

Fakturační údaje: Obory činnosti:

Pavel Provazník

Čapkova 839
418 01 Bílina - Teplické Předměstí

IČO: 42127912
DIČ: CZ501115248

Obory činnosti:

Pavel Provazník - PAPRO - demolice, zemní práce, trhací práce, prodej aut, autodoprava, recyklace k